Kavram Öğretimi

1 dk. okuma süresi

Kavram Öğrenme

Kavram oluşturma

Kavramların benzer ya da farklı yanlarını algılayarak benzerliklerinden bir genellemeye varma sürecidir.

Kavram öğretimi

Oluşturulan kavramı uygun kural ve ölçütlerle sınıflara ayırma işlemidir.

Kavram Öğretimi

Kavram öğrenmenin anlamlı bir şekilde gerçekleşmesi için öğrencilerin sahip olduğu kavramların tespiti, kavram yanılgılarının belirlenmesi ve kavram öğretiminde farklı strateji, yöntem, teknik ve materyallerin kullanılması gerekir.

Kavram öğretimi ise kavramların özelliklerine göre seçilecek strateji, teknik ve materyallerin tamamının kullanılabileceği bir tasarımdır.

Yorum yap