Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Homejenlik testi (Levene) nedir?

Grup varyanslarının homojenliğini test etmede Levene testi kullanılır. Levene testi: Gruplar iki

Evren ve Örneklem

Bir araştırmanın temel amaçlarından birisi elde ettiği sonuçların genellenebilmesidir. Evren, araştırma sonuçlarının

Ortalama

Ortalamanın bu kadar sihirli bir değer olmasının sebebi, normal bir dağılımda en

Normal Dağılım Testleri

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin örneklem ortalaması için örnek

Bilimin Doğası

Bilimin doğası; bilim tarihi, sosyolojisi, psikolojisi ve felsefesi gibi bilimin çeşitli çalışma

Bir Makalenin Bölümleri

Başlık Makalenin sonuçlarını değil konusunu yansıtan, 12 kelimeyi geçmeyen basit ve çarpıcı

Bilimsel Süreç Becerileri

Temel Süreçler Gözlemleme Ölçme Sınıflama Verileri kaydetme Sayı ve uzay ilişkileri kurma

Kavram Öğretimi

Kavram Öğrenme Kavram oluşturma Kavramların benzer ya da farklı yanlarını algılayarak benzerliklerinden

Kavram nedir?

Kavram, temel özellikleri benzer olan nesneleri, olayları ve süreçleri gruplamak için kullanılan