Kavram Öğretimi

Kavram Öğrenme Kavram oluşturma Kavramların benzer ya da farklı yanlarını algılayarak benzerliklerinden bir genellemeye varma sürecidir. Kavram öğretimi Oluşturulan kavramı uygun kural ve ölçütlerle sınıflara ayırma işlemidir. Kavram Öğretimi Kavram

Kavram nedir?

Kavram, temel özellikleri benzer olan nesneleri, olayları ve süreçleri gruplamak için kullanılan bir terimdir. Kavramlar dünyayı anlamlandırmada çok önemli bir yere sahiptir ve öğrenmenin önemli bir parçasını oluşturur.

Nitel Araştırma Yöntemi

Nitel araştırma yöntemi, görüşme, gözlem vb. gibi daha sübjektif ve sayısal olarak veri toplanamayan bilimsel araştırmalarda kullanılır (MEB,2006). Özellikle psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi gibi verilerin tek bir sayıya indirgenemediği bilimlerim

Nicel Araştırma Yöntemi

Bilimsel araştırma yapılırken, veri elde etme, bulguları oluşturma, sonuçlar bilimsel temele dayandırma için araştırma yöntemleri kullanılır (MEB,2006). Nicel araştırmada veriler gözlenebilir, sayısal biçimlerde ifade edilebilir, ölçülebilir biçimde ifade edilir. Bu

Bilim nedir?

Bilimi anlamanın, bilimin pek çok yönüyle ilgili görüşleri elde etmekten oluştuğu ve bilim insanları tarafından kullanılan kanunlar, modeller, teoriler, kavramlar, fikirler, deneysel teknikler ve prosedürlerden bilimsel yöntemlerin ve içeriksel bilgilerin