Ortalama

1 dk. okuma süresi

Ortalamanın bu kadar sihirli bir değer olmasının sebebi, normal bir dağılımda en sık rastlanan değer olmasından kaynaklanmaktadır. Bir anlamda ortalama, dağılımı (o grubu) temsil eden değerdir. bu nedenle istatistiksel analizlerde en çok kullanılan değer ortalamadır. Ortalama, bir evrene ya da örnekleme ait verilerin toplamının veri sayısına bölünmesi ile bulunur. Ortalama gruptaki diğer değerlerin genelde etrafında yığılım gösterdiği değerdir.

Eğer bir grubun dağılım özellikleri biliniyorsa, tek tek bireylerden elde edilebilecek bilgiler yerine halihazırda o grubu bize tanıtan ortalama ve aşağıda tanımlanan varyans standart sapma gibi değerler kullanılarak grup hakkında daha kısa zamanda en az bireylerle tek tek ilgilenerek edinilebilecek kadar bilgi edinilebilir.

Yorum yap