Nicel

Görüntülenecek hiçbir paylaşım yok

Paradigma Nedir?

Paradigma Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını (kendisini ve etrafını) yorumlama, algılama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik düşünsel sistem, düzenektir. Model ya...