Bilim

Görüntülenecek hiçbir paylaşım yok

Ortalama

Ortalamanın bu kadar sihirli bir değer olmasının sebebi, normal bir dağılımda en sık rastlanan değer olmasından kaynaklanmaktadır. Bir anlamda ortalama, dağılımı (o grubu) temsil eden...