Pozitivizm ve Post Pozitivizm

Hem pozitivizm hem de post pozitivizmin ana fikirleri bu iki akımı birbirinden