Homejenlik testi (Levene) nedir?

Grup varyanslarının homojenliğini test etmede Levene testi kullanılır. Levene testi: Gruplar iki