Etiket: bulgular

Homejenlik testi (Levene) nedir?

Grup varyanslarının homojenliğini test etmede Levene testi kullanılır. Levene testi: Gruplar iki ve daha fazla olduğunda işe koşulur. Yani Bağımsız gruplardaki t test ve...