Bilimsel Süreç Becerileri

2083

Temel Süreçler

Gözlemleme
Ölçme
Sınıflama
Verileri kaydetme
Sayı ve uzay ilişkileri kurma

Nedensel Süreçler

Önceden kestirme
Değişkenleri belirleme
Verileri yorumlama
Sonuç çıkarma

Deneysel Süreçler

Hipotez kurma
Verileri kullanma ve model oluşturma
Karar verme
Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme
Deney yapma