Kavram Öğretimi

Kavram Öğrenme Kavram oluşturma Kavramların benzer ya da farklı yanlarını algılayarak benzerliklerinden

admin admin

Kavram nedir?

Kavram, temel özellikleri benzer olan nesneleri, olayları ve süreçleri gruplamak için kullanılan

admin admin

Nitel Araştırma Yöntemi

Nitel araştırma yöntemi, görüşme, gözlem vb. gibi daha sübjektif ve sayısal olarak

admin admin

Nicel Araştırma Yöntemi

Bilimsel araştırma yapılırken, veri elde etme, bulguları oluşturma, sonuçlar bilimsel temele dayandırma

admin admin

Bilim nedir?

Bilimi anlamanın, bilimin pek çok yönüyle ilgili görüşleri elde etmekten oluştuğu ve

admin admin