Homejenlik testi (Levene) nedir?

Grup varyanslarının homojenliğini test etmede Levene testi kullanılır. Levene testi: Gruplar iki

admin admin

Evren ve Örneklem

Bir araştırmanın temel amaçlarından birisi elde ettiği sonuçların genellenebilmesidir. Evren, araştırma sonuçlarının

admin admin

Paradigma Nedir?

Paradigma Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını (kendisini ve etrafını) yorumlama, algılama

admin admin

Ortalama

Ortalamanın bu kadar sihirli bir değer olmasının sebebi, normal bir dağılımda en

admin admin

Normal Dağılım Testleri

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin örneklem ortalaması için örnek

admin admin

Bilimin Doğası

Bilimin doğası; bilim tarihi, sosyolojisi, psikolojisi ve felsefesi gibi bilimin çeşitli çalışma

admin admin

Bir Makalenin Bölümleri

Başlık Makalenin sonuçlarını değil konusunu yansıtan, 12 kelimeyi geçmeyen basit ve çarpıcı

admin admin

Pozitivizm ve Post Pozitivizm

Hem pozitivizm hem de post pozitivizmin ana fikirleri bu iki akımı birbirinden

admin admin

APA Formatı

APA tarafından hazırlanan referans gösterme stiline ulaşmak için aşağıdaki PDF dosyalarına tıklayabilirsiniz.

admin admin

Bilimsel Süreç Becerileri

Temel Süreçler Gözlemleme Ölçme Sınıflama Verileri kaydetme Sayı ve uzay ilişkileri kurma

admin admin