Evren ve Örneklem

Bir araştırmanın temel amaçlarından birisi elde ettiği sonuçların genellenebilmesidir. Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği gruptur. Fakat maliyet, zaman, izin gibi çeşitli sebeplerle araştırmalar çok geniş

Tamamını oku

Kavram Öğretimi

Kavram Öğrenme Kavram oluşturma Kavramların benzer ya da farklı yanlarını algılayarak benzerliklerinden bir genellemeye varma sürecidir. Kavram öğretimi Oluşturulan kavramı uygun kural ve ölçütlerle sınıflara

Tamamını oku

Nicel Araştırma Yöntemi

Bilimsel araştırma yapılırken, veri elde etme, bulguları oluşturma, sonuçlar bilimsel temele dayandırma için araştırma yöntemleri kullanılır (MEB,2006). Nicel araştırmada veriler gözlenebilir, sayısal biçimlerde ifade edilebilir,

Tamamını oku

Bilimsel Süreç Becerileri

Temel Süreçler Gözlemleme Ölçme Sınıflama Verileri kaydetme Sayı ve uzay ilişkileri kurma Nedensel Süreçler Önceden kestirme Değişkenleri belirleme Verileri yorumlama Sonuç çıkarma Deneysel Süreçler Hipotez

Tamamını oku

Normal Dağılım Testleri

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin örneklem ortalaması için örnek dağılımı, örneğin kaynağı olan anakütle için dağılımın normal olmadığı gayet açık olsa bile,

Tamamını oku

Nitel Araştırma Yöntemi

Nitel araştırma yöntemi, görüşme, gözlem vb. gibi daha sübjektif ve sayısal olarak veri toplanamayan bilimsel araştırmalarda kullanılır (MEB,2006). Özellikle psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi gibi verilerin

Tamamını oku

Paradigma Nedir?

Paradigma Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını (kendisini ve etrafını) yorumlama, algılama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik düşünsel sistem, düzenektir.

Tamamını oku

Ortalama

Ortalamanın bu kadar sihirli bir değer olmasının sebebi, normal bir dağılımda en sık rastlanan değer olmasından kaynaklanmaktadır. Bir anlamda ortalama, dağılımı (o grubu) temsil eden değerdir.

Tamamını oku

Pozitivizm ve Post Pozitivizm

Hem pozitivizm hem de post pozitivizmin ana fikirleri bu iki akımı birbirinden ayırır. Pozitivizm ile post pozitivizm felsefe olarak görülür ve bilimde bilimsel araştırmalar için

Tamamını oku

Kavram nedir?

Kavram, temel özellikleri benzer olan nesneleri, olayları ve süreçleri gruplamak için kullanılan bir terimdir. Kavramlar dünyayı anlamlandırmada çok önemli bir yere sahiptir ve öğrenmenin önemli

Tamamını oku

APA Formatı

APA tarafından hazırlanan referans gösterme stiline ulaşmak için aşağıdaki PDF dosyalarına tıklayabilirsiniz. APA Referans Gösterme Formatı (PDF) Alternatif (PDF) Sunum dosyası (PDF)

Tamamını oku