Nitel Araştırma Yöntemi

Nitel araştırma yöntemi, görüşme, gözlem vb. gibi daha sübjektif ve sayısal olarak veri toplanamayan bilimsel araştırmalarda kullanılır (MEB,2006). Özellikle psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi gibi verilerin

Tamamını oku

Bilimin Doğası

Bilimin doğası; bilim tarihi, sosyolojisi, psikolojisi ve felsefesi gibi bilimin çeşitli çalışma alanlarını bir araya getirir ve “bilim nedir, nasıl işler, bilim adamları nasıl çalışır,

Tamamını oku

Kavram Öğretimi

Kavram Öğrenme Kavram oluşturma Kavramların benzer ya da farklı yanlarını algılayarak benzerliklerinden bir genellemeye varma sürecidir. Kavram öğretimi Oluşturulan kavramı uygun kural ve ölçütlerle sınıflara

Tamamını oku

Pozitivizm ve Post Pozitivizm

Hem pozitivizm hem de post pozitivizmin ana fikirleri bu iki akımı birbirinden ayırır. Pozitivizm ile post pozitivizm felsefe olarak görülür ve bilimde bilimsel araştırmalar için

Tamamını oku

Evren ve Örneklem

Bir araştırmanın temel amaçlarından birisi elde ettiği sonuçların genellenebilmesidir. Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği gruptur. Fakat maliyet, zaman, izin gibi çeşitli sebeplerle araştırmalar çok geniş

Tamamını oku

Bir Makalenin Bölümleri

Başlık Makalenin sonuçlarını değil konusunu yansıtan, 12 kelimeyi geçmeyen basit ve çarpıcı bir başlık tercih edilmelidir. Buyurucu olmamalı ve genelde kabul görmeyen kısaltmalar içermemelidir. Özet

Tamamını oku

Bilim nedir?

Bilimi anlamanın, bilimin pek çok yönüyle ilgili görüşleri elde etmekten oluştuğu ve bilim insanları tarafından kullanılan kanunlar, modeller, teoriler, kavramlar, fikirler, deneysel teknikler ve prosedürlerden

Tamamını oku

Kavram nedir?

Kavram, temel özellikleri benzer olan nesneleri, olayları ve süreçleri gruplamak için kullanılan bir terimdir. Kavramlar dünyayı anlamlandırmada çok önemli bir yere sahiptir ve öğrenmenin önemli

Tamamını oku

Paradigma Nedir?

Paradigma Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını (kendisini ve etrafını) yorumlama, algılama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik düşünsel sistem, düzenektir.

Tamamını oku

APA Formatı

APA tarafından hazırlanan referans gösterme stiline ulaşmak için aşağıdaki PDF dosyalarına tıklayabilirsiniz. APA Referans Gösterme Formatı (PDF) Alternatif (PDF) Sunum dosyası (PDF)

Tamamını oku

Bilimsel Süreç Becerileri

Temel Süreçler Gözlemleme Ölçme Sınıflama Verileri kaydetme Sayı ve uzay ilişkileri kurma Nedensel Süreçler Önceden kestirme Değişkenleri belirleme Verileri yorumlama Sonuç çıkarma Deneysel Süreçler Hipotez

Tamamını oku