Pozitivizm ve Post Pozitivizm

Hem pozitivizm hem de post pozitivizmin ana fikirleri bu iki akımı birbirinden ayırır. Pozitivizm ile post pozitivizm felsefe olarak görülür ve bilimde bilimsel araştırmalar için

Tamamını oku

Bilimin Doğası

Bilimin doğası; bilim tarihi, sosyolojisi, psikolojisi ve felsefesi gibi bilimin çeşitli çalışma alanlarını bir araya getirir ve “bilim nedir, nasıl işler, bilim adamları nasıl çalışır,

Tamamını oku

Evren ve Örneklem

Bir araştırmanın temel amaçlarından birisi elde ettiği sonuçların genellenebilmesidir. Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği gruptur. Fakat maliyet, zaman, izin gibi çeşitli sebeplerle araştırmalar çok geniş

Tamamını oku

Paradigma Nedir?

Paradigma Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını (kendisini ve etrafını) yorumlama, algılama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik düşünsel sistem, düzenektir.

Tamamını oku

Kavram nedir?

Kavram, temel özellikleri benzer olan nesneleri, olayları ve süreçleri gruplamak için kullanılan bir terimdir. Kavramlar dünyayı anlamlandırmada çok önemli bir yere sahiptir ve öğrenmenin önemli

Tamamını oku

Normal Dağılım Testleri

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin örneklem ortalaması için örnek dağılımı, örneğin kaynağı olan anakütle için dağılımın normal olmadığı gayet açık olsa bile,

Tamamını oku

Ortalama

Ortalamanın bu kadar sihirli bir değer olmasının sebebi, normal bir dağılımda en sık rastlanan değer olmasından kaynaklanmaktadır. Bir anlamda ortalama, dağılımı (o grubu) temsil eden değerdir.

Tamamını oku

Nicel Araştırma Yöntemi

Bilimsel araştırma yapılırken, veri elde etme, bulguları oluşturma, sonuçlar bilimsel temele dayandırma için araştırma yöntemleri kullanılır (MEB,2006). Nicel araştırmada veriler gözlenebilir, sayısal biçimlerde ifade edilebilir,

Tamamını oku

Bilim nedir?

Bilimi anlamanın, bilimin pek çok yönüyle ilgili görüşleri elde etmekten oluştuğu ve bilim insanları tarafından kullanılan kanunlar, modeller, teoriler, kavramlar, fikirler, deneysel teknikler ve prosedürlerden

Tamamını oku

APA Formatı

APA tarafından hazırlanan referans gösterme stiline ulaşmak için aşağıdaki PDF dosyalarına tıklayabilirsiniz. APA Referans Gösterme Formatı (PDF) Alternatif (PDF) Sunum dosyası (PDF)

Tamamını oku

Bir Makalenin Bölümleri

Başlık Makalenin sonuçlarını değil konusunu yansıtan, 12 kelimeyi geçmeyen basit ve çarpıcı bir başlık tercih edilmelidir. Buyurucu olmamalı ve genelde kabul görmeyen kısaltmalar içermemelidir. Özet

Tamamını oku